Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Όροι χρήσης των υπηρεσιών του iview.gr

Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από το iview.gr προϋποθέτει την αποδοχή όλων των παρακάτω όρων χρήσης της υπηρεσίας.

Η χρήση της υπηρεσίας είναι δωρεάν και παρέχετε στους τελικούς χρήστες / επισκέπτες χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση ή υποχρέωση από μέρους τους.

Οι χρήστες της υπηρεσίας δεσμεύονται για την ορθή και νόμιμη χρήση της υπηρεσίας μέσα στα πλαίσια που ορίζει η Ελληνική και διεθνής νομοθεσία.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται μέσα από την υπηρεσία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκάστοτε δημιουργού / συνδρομητή και η εταιρία μας δε δίνατε να διασφαλίσει την ορθότητα των στοιχείων αυτών.

Η εταιρία μας δε φέρει καμία ευθύνη νομική , οικονομική ή ηθική για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη λανθασμένη ή μη χρήση της υπηρεσίας αυτής. Η υπηρεσία παρέχετε ως έχει και τεχνική υποστήριξη μπορούν να λάβουν μόνο οι ενεργοί συνδρομητές και όχι οι τελικοί χρήστες / επισκέπτες αυτής μέσα από την ιστοσελίδα www.pelatologio.gr .

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή κάθε στοιχείου που παρουσιάζεται μέσα από τη διεύθυνση www.iview.gr συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, του κώδικα και των συνοδευτικών αρχείων της ιστοσελίδας.

Επιτρέπετε ο διαμοιρασμός της διεύθυνσης (link) www.iview.gr καθώς και αναφορά του σε κάθε μέσο έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Τα στοιχεία φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) αντλούνται κατά απόλυτα νόμιμο τρόπο από τους διακομιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu) και σε αυτά περιλαμβάνονται μόνο τα ΑΦΜ επαγγελματιών και επιχειρήσεων και όχι ΑΦΜ ιδιωτών. Η μη εύρεση / επιβεβαίωση ενός ΑΦΜ μέσα από την ιστοσελίδα www.iview.gr δεν αποτελεί απόδειξη μη ύπαρξης ή πλαστογραφίας.

Η υπηρεσία iview.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ενημέρωσης / συντήρησης των στοιχείων που αντιστοιχούν σε κάποιο ΑΦΜ και αντλούνται σε πραγματικό χρόνο.

Σε περίπτωση αντιδικίας υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια Ιεράπετρας-Νεάπολης

Το iview.gr αποτελεί μια υπηρεσία της online εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης και οργάνωσης του πελατολογίου και των υποχρεώσεων ελευθέρων επαγγελματιών και μικρών - μεσαίων επιχειρήσεων pelatologio.gr. Η χρήση του iview.gr είναι δωρεάν και απεριόριστη τόσο για τους τελικούς πελάτες όσο και για τους συνδρομητές του pelatologio.gr για όσο διάστημα διατηρούν ενεργό λογαριασμό. Η χρήση του iview.gr προϋποθέτει τη πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης που θα βρείτε εδώ.